Prawo Własności Intelektualnej I Przemysłowej

  • obsługa krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych – doradztwo oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami arbitrażowymi
  • doradztwo w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych
  • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących produktów informatycznych
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia oraz udzielania licencji w zakresie wszelkich praw na dobrach niematerialnych
  • doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  • przygotowywanie umów na świadczenie usług w zakresie nowych technologii
  • prowadzenie sporów dotyczących domen internetowych
  • prowadzenie sporów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Skontaktuj się z nami »»»

e-mail: mielke@mielke.com.pl

mobile: 603 203 080