Prawo Karne

  • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, wnoszenie oraz popieranie kasacji)
  • reprezentacja pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw (n. p.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, składanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
  • reprezentacja przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
  • reprezentacja powoda cywilnego w sprawach karnych

Skontaktuj się z nami »»»

e-mail: mielke@mielke.com.pl

mobile: 603 203 080