Spory Sądowe Oraz Postępowania Arbitrażowe

  • przedsądowe dochodzenie roszczeń postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze
  • postępowanie ugodowe
  • negocjacje i arbitraż gospodarczy
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Skontaktuj się z nami »»»

e-mail: mielke@mielke.com.pl

mobile: 603 203 080