“Sed opera sapientiae certa
lege vallantur
et in fine debitum efficaciter
diriguntur”
/Franco Alessio, Mito e scienza in Ruggero Bacone, Ceschina, 1957, s. 96./

WITAMY!

Świadczymy stałą oraz kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych a także osób fizycznych.

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników, które pozwalają na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidulanych potrzeb klienta, uwzględniając w szczególności złożony charakter każdego z przypadków. Pracujemy z prawdziwą pasją oraz zaangażowaniem na rzecz naszych Klientów...

czytaj więcej »

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
 • ochrona znaków towarowych, ochrona marki, działania przeciw podrabianiu znaków towarowych i zwalczaniu obrotu podrobionymi towarami
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej odnoszących się do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych
PRAWO SPÓŁEK
 • przygotowywanie umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego
 • reprezentacja spółek prawa handlowego w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek
 • przekształcanie, podział spółek
PRAWO GOSPODARCZE
 • windykacja należności
 • przygotowywanie projektów umów
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, w tym umów nienazwanych
 • analizy projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta
 • przygotowywanie opinii prawnych
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • doradztwo i obsługa prawna zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminy, statuty, umowy o pracę itd.)
 • doradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętej problematyki ubezpieczeń społecznych
POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ARBITRAŻOWE
 • przedsądowe dochodzenie roszczeń, postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • postępowanie ugodowe
 • negocjacje i arbitraż gospodarczy
 • postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądami wojewódzkimi
PRAWO KARNE
 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, wnoszenie oraz popieranie kasacji)
 • reprezentacja pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw (np.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie
PRAWO SPORTOWE
 • przygotowywanie kontraktów dotyczących zawodowego uprawiania sportu przygotowywanie kontraktów transferowych
 • pomoc prawna oraz zastępstwo procesowe w sporach pomiędzy klubami a zawodnikami
 • przygotowywanie umów sponsorskich oraz stowarzyszeniowych
PRAWO MEDYCZNE
 • doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań udzielania świadczeń zdrowotnych
 • reprezentowanie klientów przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z zaistnieniem szkód medycznych przed sądami powszechnymi i sądami dyscyplinarnymi
PRAWO FARMACEUTYCZNE
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • reprezentowanie klientów przed organami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej